Printre atributiile traditionale, enumeram:
- recuperarea creantelor
- procese verbale de constatare
- proceduri de executare silita.

Executorul judecatoresc este principalul organ de executare cu plenitudine de competenta de executare in materie civila.

Executorul judecatoresc este investit prin lege cu indeplinirea operativa a unui serviciu de interes public.
Actul îndeplinit de executorul judecatoresc, în limitele competentelor legale, purtând stampila si semnatura acestuia, precum si numarul de înregistrare si data, este act de autoritate publica si are forta probanta prevazuta de lege.

La cererea executorului judecatoresc cei care datoreaza sume de bani debitorului urmarit ori detin alte bunuri ale acestuia, supuse urmaririi potrivit legii, au obligatia sa dea informatiile necesare pentru efectuarea executarii silite.

Executorul judecatoresc este obligat sa pastreze secretul informatiilor primite, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.

Coordonarea si controlul activitatii executorilor judecatoresti se exercita de catre Ministerul Justitiei.

Activitatea executorilor judecatoresti se înfaptuieste în conditiile legii, cu respectarea drepturilor si intereselor legitime ale partilor si ale altor persoane interesate, fara deosebire de rasa, de nationalitate, de origine etnica, de limba, de religie, de sex, de apartenenta politica, de avere sau de origine sociala.

Executorii judecatoresti nu pot refuza îndeplinirea unui act dat în competenta lor decât în cazurile si în conditiile prevazute de lege.

Potrivit legilor in vigoare, biroul nostru desfasoara urmatoarele categorii de activitati:

 • punerea în executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii ( executare silita mobiliara, imobiliara, popriri, evacuari, granituiri, servituti, puneri in posesie, desfiintare de constructii si plantatii, inventarieri, incredintarea minorului, stabilirea domiciliului minorului, vizitarea minorului, etc)
 • notificarea actelor judiciare si extrajudiciare;
 • comunicarea actelor de procedura;
 • recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante;
 • aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca;
 • constatarea unor stari de fapt în conditiile prevazute de Codul de procedura civila;
 • întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila;
 • întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz;
  confiscari;
 • consultatii in legatura cu constituirea actelor executionale;
 • orice alte acte sau operatiuni date de lege în competenta executorului judecatoresc ( de ex. predarea in posesie conform procedurii speciale prevazute de Titlul VI din Legea nr.99/1999)

Creditorul are libertatea de a alege executorul judecatoresc caruia i se adreseaza pentru recuperarea creantelor sale, fiind tinut insa de competenta teritoriala, dupa cum urmeaza:

 • În cazul constatarii unei stari de fapt este competent executorul judecatoresc din circumscriptia judecatoriei în a carei raza teritoriala se va face constatarea.
 • În cazul punerii în executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii este competent executorul judecatoresc din circumscriptia judecatoriei în a carei raza teritoriala urmeaza sa se faca executarea.
 • În cazul urmaririi silite a bunurilor este competent executorul judecatoresc din circumscriptia judecatoriei în a carei raza teritoriala sunt situate sau se afla acestea.
 • Daca bunurile urmaribile se afla în circumscriptiile mai multor judecatorii, competenta apartine oricaruia dintre executorii judecatoresti care functioneaza pe lânga acestea.
 • În cazul aplicarii masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca este competent executorul judecatoresc din circumscriptia judecatoriei unde sunt situate sau se afla bunurile în privinta carora s-a dispus aplicarea acestei masuri (inclusiv sechestrarea navelor comerciale).
Home    Despre noi    Atributii executor    Acte necesare    Legislatie    Contact
© 2007. Toate drepturile rezervate. Executor Judecatoresc Vasile D. Gabriel